Beograd 11108Francuska 6
tel
011-209-29-00
fax
011-209-29-09
 
 
web.srb.pos@metlife.rs 
 
  • ŽIVOTNO OSIGURANjE
  • DOPUNSKO OSIGURANjE ZA SLUČAJ NEZGODE
  • DOPUNSKO OSIGURANjE - HOSPITALIZACIJA
 
  • Marta 2010. najavljeno da će Alico spojiti sa MetLife-om. Udruživanje je završeno novembra 2010. stvaranjem jedne kompanije, koja pruža usluge za više od 90 miliona klijenata u preko 50 zemalja širom sveta.
  • Na teritoriji Srbije, pre nego što smo postali MetLife, Alico akcionarsko društvo za životno osiguranje je dobilo dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje delatnosti životnog osiguranja 08.08.2008. godine. Kao osnivač, navedena je American Life Insurance Company (Alico) iz Delavera sa 99.9% učešća u kapitalu.
  • MetLife a.d.o. pripada regionu Jugo-Istočne Evrope kompanije MetLife. Taj region čini 6 zemalja, među kojima su Rusija, Grčka, Bugarska, Kipar i Ukrajina.
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):