centrala
Novi Beograd 11070Bulevar Mihajla Pupina 6
PC Ušće
tel
011-785-27-27
fax
011-785-27-28
Novi Sad 21000Maksima Gorkog 17a
tel
021-472-98-99
Kragujevac 34000Branka Radičevića 12
tel
034-302-798
internet prodaja
Beograd 11106Kolarčeva 7
tel
011-785-29-68
 
 
office@merkur.rs
 
 • MERKUR OSIGURANJE U SRBIJI

  Merkur osiguranje, akcionarsko društvo za životno osiguranje, počelo je sa radom i u Srbiji. Većinski osnivač je Merkur Versicherung iz Graca, najstarija austrijska osiguravajuća kuća, sa tradicijom dugom preko dvesta godina.

  U centralnoj i jugoistočnoj Evropi Merkur broji preko milion aktivnih polisa osiguranja, dok je ukupna vrednost  obračunate premije u 2006. godini iznosila 286,3 miliona evra.
 
             
 
 • Merkur život
 • Merkur sigurnost
 • Merkur deca
 • Merkur penzija
 
           
 
 • Svojom ponudom i stručnim savetima ova kompanija je orijentisana na čoveka i pruža osiguravajuću zaštitu za one vrednosti koje čoveku najviše znače.

  Posebnu pažnju privlači  program MTB – Deset plus (osiguranje života i oboljenja od teških bolesti), kojim je Merkur objedinio sve karakteristike osiguranja života, štednju, ali i dodatnu sigurnost kroz osiguranje od devet teških bolesti i potpune, trajne nesposobnosti za rad.

  Naša misija i vizija 

  Merkur osiguranje je najstarija osiguravajuća kuća u Austriji, samostalno i nezavisno  akcionarsko društvo sa sedištem u Gracu.

  Pored Austrije, zemlje Jugoistočne Evrope predstavljaju izuzetno važna tržišta na kojima smo aktivni preko naših ćerki kompanija.

  Već preko dva veka osiguravamo čoveka i nudimo osiguravajuću zaštitu za vrednosti koje čoveku najviše znače. Naše opredeljenje je zaštita života i zdravlja, a zdrav život definišemo kao sveobuhvatno fizičko, mentalno i socijalno blagostanje.

 

 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):