centrala
Novi Beograd 11070Bulevar Mihajla Pupina 115d
tel
011-209-26-00
fax
011-209-26-61
Vranje 17500Partizanska 11
tel
017-417-594
Zaječar 19000Hajduk Veljkova 25
tel
019-425-541
Kruševac 37000Nemanjina 29
tel
037-446-691
prikaži još 4 lokacije
 
 
office.beograd@grawe.rs
 
 • GRAWE osiguranje a.d.o. - PRVO AUSTRIJSKO - SRPSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO U SRBIJI
 
 • Osiguranje života
 • Osiguranje od nezgode
 • Osiguranje imovine
 
grawe
 
 • Politika poslovanja osiguravajućeg društva GRAWE utemeljena je na individualnom pristupu svakom pojedinom korisniku, zavisno o njegovim potrebama i željama.

  Svaka naša polisa pruža Vam mogućnost samostalnog odabira vrste, predmeta i načina osiguranja.

  U skladu sa takvim pristupom tržištu izgradili smo jaku prodajnu mrežu koja Vam svojim profesionalnim pristupom stoji na usluzi kao Osiguranje na Vašoj strani.

  Dovođenjem novih uslova rada na tržište, visoka tehnologija obrade, preuzete od glavnog osnivača, a sve ukomponovano u naše pravne propise, daje nam sigurnost da ćemo se u konkurenciji ostalih osiguravajućih društava uspešno namentnuti svojim načinom i kvalitetom rada.
 
 • GRAWE osiguranje a.d.o  je prvo austrijsko - srpsko osiguravajuće društvo u Srbiji, registrovano 31.01.1997. godine u Trgovinskom sudu u Beogradu pod imenom Prima osiguranje a.d., na osnovu prethodno izdate dozvole za rad Saveznog ministarstva za finansije od 05.12.1996. godine. 

                                                    

  Većinski vlasnik (99%) je austrijsko osiguravajuće društvo Grazer Wechselseitige Versicherung A.G. iz Graca koje postoji od 1828. godine.

  GRAWE osiguranje a.d.o. je reosigurano preko matične kuće kod nemačkog reosiguravajućeg društva Münchener Rückversicherungsgesellschaft, Minchen.
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):