centrala
Beograd 11102Kneza Mihaila 11-15
tel
011-262-00-15
fax
011-218-62-09
Beograd 11102Francuska 13
tel
011-202-04-00; 011-202-04-01
Novi Sad 21000Bulevar Mihajla Pupina 14
tel
021-425-945
Novi Sad 21000Trg neznanog junaka 4
tel
021-557-067; 021-557-377
prikaži još 6 lokacija
 
 
office@globos.co.rs
 
 • Pretežna delatnost "GLOBOS OSIGURANjA" je osiguranje imovine, lica, finansijskih plasmana i auto kasko.

  Kao osiguravač lica "GLOBOS OSIGURANjE" je među vodećima u Srbiji. Naši osiguranici su oni kojima je sigurnost napotrabnija: penzioneri, zaposleni, studenti, deca, sportisti, putnici...

  Po naplaćenoj premiji i ostvarenim poslovnim rezultatima "GLOBOS OSIGURANjE" spada u najbolja novoformirana osiguranja u Srbiji.

  Godine 2005 Društvu se pripojilo osiguravajuće društvo "JUGINS" iz Novog Sada.

  Tekući račun "GLOBOS OSIGURANjA" nikada nije bio blokiran i pozitivno smo poslovali svih proteklih godina.

  Poreske i druge zakonske obaveze izmirujemo na vreme.


  Ovlašćeni aktuar redovno vrši kontrolu, a nezavisna revizorska kuća, reviziju poslovanja.

  Radom Društva rukovode Skupština akcionara, Upravni odbor i generalni direktor
 

Osiguranja koja za Vas obavlja "GLOBOS OSIGURANjE" A.D.O.

 • OSIGURANjE OD NEZGODE i DOBROVOLjNO ZDRAVSTVENO OSIGURANjE
 • OSIGURANjE MOTORNIH VOZILA-KASKO, ŠINSKIH VOZILA-KASKO i OBAVEZNO AUTO OSIGURANjE OD ODGOVORNOSTI U SAOBRAĆAJU
 • OSTALA OSIGURANjA IMOVINE, OSTALA OSIGURANjA OD ODGOVORNOSTI i DRUGE VRSTE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA
 • REOSIGURANjE
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):