centrala
Novi Sad 21000Bulevar Mihajla Pupina 6
tel
021-488-60-00; 021-480-22-22
Ada 24430Lenjinova 8
tel
024-852-215
Aleksinac 18220Momčila Popovića 10
tel
018-804-857
Alibunar 26310Bratstva jedinstva 5
tel
013-641-955; 013-641-248
prikaži još 84 lokacije
 
 
ddor@ddor.co.rs 
 
 • Tradicija sigurnosti - DDOR Novi Sad
 
Osiguranje:
 
 • Lica
 • Imovine
 • Poljoprivrede
 • Odgovornosti
 • Motornih vozila
 • Transporta
 
U svom radu "DDOR Novi Sad" će maksimalno uvažavati sledeće principe:
 
 • održavanje stabilnosti i sigurnosti poslovanja,
 • primena načela i pravila struke osiguranja,
 • obezbeđenje ekonomskih interesa ugovarača osiguranja,
 • dosledno poštovanje standarda stručnosti i odgovornosti,
 • uvođenje i primena novih trendova u delatnosti osiguranja,
 • ostvarivanje dobitka,
 • puna zaštita interesa akcionara,
 • savremenost, preduzimljivost i inovativnost u kreiranju poslovne politike.
 
ddor ns
 
 • DDOR "Novi Sad" je osnovan 25. juna, te upisan u sudski registar 1. jula 1990. kao prvo deoničarsko društvo iz oblasti osiguranja u bivšoj SFR Jugoslaviji.

  Deoničarsko društvo za osiguranje i reosiguranje "Novi Sad" od tada posluje kao jedinstveno pravno lice, organizacijski tako postavljeno da ima direkcije kao delove koji objedinjavaju pojedine tehnološke funkcije i glavne filijale i filijale kao teritorijalne delove.
 

ddor ns pancevo     ddor ns     ddor ns pancevo

 
 

 

Povezane oblasti (prikaz po mestu):