Povezane oblasti:

Nb čelik

Beograd 11273Dalmatinske zagore 1c
tel
011-787-01-12; 011-787-02-64; 011-787-01-45; 011-377-46-04
fax
011-377-46-05
 
 
office@nbcelik.com
 
  • IZRADA GRAĐEVINSKIH ČELIČNIH KONSTRUKCIJA
  • IZRADA ČELIČNE BRAVARIJE
  • IZNAJMLjIVANjE AUTODIZALICA
  • SAVIJANjE PROFILA
  • SAVIJANjE ČELIČNOG LIMA APKANT PRESOM
  • UPUCAVANjE MOŽDANIKA UREĐAJEM NELSON-INTRA 2100
  • SAVIJANjE ČELIČNOG LIMA VALjCIMA ZKPM-BELENE 6/2000
  • SEČENjE ČELIČNOG LIMA UREĐAJEM ZA GASNO SEČENjE SA FOTOĆELIJOM
  • SEČENjE LIMOVA MAKAZAMA