Povezane oblasti:

Mikro princ

Beograd 11110Kralja Milutina 31
tel
011-362-90-00; 011-362-99-99
fax
011-362-92-99
 
 
office@mikroprinc.com
 
 • ELEKTRONSKE KOMPONENTE
 • MERNA OPREMA
 • LEMNA OPREMA
 
         
 
 • MERNA i TEST OPREMA
  Merenje električnih veličina
  Merenje neelektričnih veličina
  Pribor za mernu opremu
 
 • LEMNA OPREMA i PRIBOR
  IR servisne stanice i oprema
  Lemilice
  Lemne stanice
  Materijal za lemljenje
  Oprema za industrijsko lemljenje
  Pribor za lemljenje
 
 • ALAT i PRIBOR
  Klaseri
  Koferi i torbe za alat
  Ručni alat
  Ručni električni alat
  Uređaji za specijalnu namenu
 
         
 
 • PASIVNE ELEKTRONSKE KOMPONENTE
  Induktivnosti
  Kondenzatori
  Kvarc
  Osigurači i kućišta
  Otpornici
  Rezonatori
  Transformatori
 
 • POLUPROVODNICI
  Diode
  Integralna kola
  Optoelektronika i displeji
  Poluprovodnički moduli
  Tiristori
  Tranzistori
  Triaci/diaci
 
 • ELEKTROMEHANIČKE KOMPONENTE
  Audio komponente
  Elektro motori
  Hemijski proizvodi
  Hladnjaci
  Instalacioni materijal
  Kablovi
  Konektori
  Kutije
  Magneti
  Podnožja za IC
  Prekidači
  Preklopnici
  Protoboard i test ploče
  Rele
  Signalne lampe i indikatori
  Šrafovska roba
  Tasteri
  Ventilatori
  Zvučni signalizatori
 
 • IZVORI NAPAJANjA i OPREMA
  Akumulatori
  Akumulatorske (punjive) baterije
  Baterije i kućišta
  Invertori
  Ispravljači i naponski adapteri
  Korektori napona
  Regulisani izvori napajanja
  Solarne ćelije
 
 • PROGRAMATOARI, RAZVOJNI SISTEMI i OPREMA
  Programatori i oprema
 
 • UČILA i OPREMA 
  Kit kompleti
  Literatura
  Smart house - Velbus moduli
 
 • KUĆNA TEHNIKA
  Mediji
  Prekidači, utičnice i utikači
  Rasvetna oprema
  Satovi, termometri i meteo-stanice
  Sigurnosna oprema
  Tajmeri
 
 • RAČUNARI i OPREMA 
  Osnovne komponente
  Serveri
 
 • TELEKOMUNIKACIONA OPREMA
  Bluetooth
 
 
 
 • “Mikro Princ” d.o.o. osnovan je 1992. godine, a od 1999. se bavi uvozom i distribucijom, prodajom na veliko i malo elektronskih komponenti, merne i lemne opreme i alata.
 • Sedište preduzeća, koje čine administrativno, prodajno i skladišno odeljenje sa ukupno 16 zaposlenih, nalazi se u ulici Kralja Milutina 31, u samom centru Beograda. U našem magacinu postoji više od 6,000 artikala, a najšira podela tog asortimana obuhvata: mernu i test opremu, lemnu opremu, alat, pasivne elektronske elemente, poluprovodnike, elektromehaničke komponente, izvore napajanja, programatore, učila i kućnu tehniku. U ponudi “Mikro Princ”-a mogu se pronaći proizvodi renomiranih domaćih i stranih kompanija iz oblasti elektronike: Fluke Instruments, Philips, Siemens, Raytek, Motorola, Texas Instruments, Semikron, Vishay, Ersa, Ahlborn, Novkabel, Metalka-Majur, Mastech, Velleman, Hameg, Nieaf instruments, Omron, Unior i još mnogih drugih.
 • Duh našeg preduzeća i zaposlenih u njemu karakteriše autentičan spoj slobodnog entuzijazma i jake privrženosti struci u kojoj poslujemo.
 • Zahvaljujući velikom broju kontakata, "Mikro Princ" je razvio pouzdanu nabavno-distributivnu mrežu sa različitih krajeva sveta. Na potrebe klijenata naše preduzeće odgovara punim razumevanjem, koje dolazi od nas samih kao privatnih korisnika i evaluatora onoga što prodajemo. U tom smislu, profil naših klijenata je i naš profil, a asortiman kojim raspolažemo prilagođen je širokoj lepezi tehničkih mogućnosti proizvoda i, istovremeno, kupovnoj moći, pre svega domaćih, fizičkih i pravnih lica. Za 10 godina postojanja, naše prednosti prepoznale su mnoge naučno-obrazovne institucije, javna preduzeća, kao i veliki državni sistemi.
 • Firma, takođe, omogućava sastavljanje specifičnih porudžbina prema želji klijenata, daje preporuke za upotrebu i održavanje proizvoda i brine se o dostavi, poštujući rokove uz kvalitetan nivo usluge. Zadovoljstvo nam pruža kontakt sa svakim ko se interesuje za našu delatnost, jer time pronalazimo ljude slične nama, sa kojima imamo priliku da podelimo znanja i iskustva.
 • Vizija i ciljevi "Mikro Princ"-a upravo proizilaze iz gore navedenog, a to je popularizacija elektronike na domaćem terenu i okupljanje ljudi koji se njom bave bilo iz profesionalnih razloga, ili iz hobija, što cenimo podjednako. Da bismo u tome istrajali, nastojimo da svake godine preispitamo i poboljšamo svoje poslovanje, stalno šireći asortiman i izazivajući ambicije svojih klijenata tehnički sve impresivnijim karakteristikama. U budućnosti planiramo uvođenje novih linija proizvoda iz oblasti elektronike, računarstva i informatičkih tehnologija, kao i novih delatnosti – inženjeringa, projektovanja i servisiranja.
 • Zato tek preko unapređivanja odnosa prema vama, i nikako drugačije, "Mikro Princ" želi da potvrdi svoju misiju lidera na domaćoj sceni, i time poziciju jedinog distributera u ovoj industriji koji istinski staje na vašu stranu.