Beograd 11102Vuka Karadžića 10
tel
011-302-75-55; 011-363-71-50
fax
011-262-23-50
 
 

Obezbeđujemo različite vrste lizinga za:

 • Komercijalna vozila
 • Putnička vozila
 • Opremu
     - Industrijska
     - Građevinska
     - Medicinska
     - Poljoprivredna
     - Ostala
 
                             
 

Korak po korak:

 • Vi izaberete opremu i dobavljača
 • Podnesete prijavu kod EFG Leasing-a ili u najbližoj ekspozituri Eurobank EFG
 • Mi pripremamo lizing ponudu za Vas
 • Potpisujete lizing ugovor i vršite plaćanje učešća
 • Mi plaćamo dobavljača
 • Osiguravamo sredstva
 • Vi plaćate lizing rate
 • Nakon uplate poslednje rate, postajete vlasnik opreme koja je bila predmet lizinga
 

Zašto se odlučiti za lizing od EFG Leasing-a?

 • Znatno niže lizing rate
 • Jednostavan i brz proces apliciranja
 • Nije Vam potreban biznis plan niti dodatna sredstava obezbeđenja
 • Privlačne rate osiguranja
 • Nacionalna pokrivenost kroz poslovnu mrežu Eurobank EFG
 • Fleksibilni lizing programi
 • Odloženo plaćanje PDV-a kroz lizing ugovor
 • Umanjene takse
 • Jednostavnije planiranje Vaših troškova
 • Bolje pregovaranje cene sa Vašim dobavljačem
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):