Novi Sad 21000Ilije Ognjanovića 1
tel
021-422-332; 065-442-23-32
Zrenjanin 23000Trg dr Zorana Đinđića 1
tel
023-510-082
Sombor 25000Nikole Vukićevića 1
tel
025-420-282
Subotica 24000Petefi Šandora 12
tel
024-523-084
prikaži još 9 lokacija
 
 
medlab@sbb.rs
 
 • BIOHEMIJSKE LABORATORIJE
 
                            
 
 • Hematologija i koagulacija
  Najsavremenija oprema obuhvata tri nezavisna brojača krvnih ćelija (svaki od njih meri standardnih 30 parametara) vodećih svetskih proizvođača: ABBOTT Cell-Dyn 3700, Hycell Diana 5 i Mythic 22. To nam omogućava da, uz svakodnevne kontrole i kalibracije, kao i permanentan preventivni servis, imamo ujednačene i visoko pouzdane rezultate.
 
 • Biohemijska analiza krvi i urina
  Koristimo savremeni automatski analizator Olimpus AU400, koji je pokazao visoki stepen sigurnosti i pouzdanosti u osnovnim biohemijskim analizama krvi i urina. Rezultati dobijeni uz pomoć ovog analizatora ujednačeni su po pouzdanosti sa rezultatima koji se mogu dobiti u najsavremenije opremljenim državnim zdrastvenim institucijama na teritoriji Vojvodine i van granica naše zemlje.
 
 • Hormoni i tumorski markeri
  Za izvođenje analiza iz ove oblasti koriste se dva identična, najsavremenija i potpuno automatizovana hemiluminiscentna analizatora, marke Simens Immulitte 2000, kojima se mogu pohvaliti samo vrhunski centri u svetu.
 
 • Virusologija
  U ovoj oblasti su na raspolaganju dva aparata koja se međusobno dopunjuju: automatski analizator BioMérieux Mini Vidas, koji na visoko senzitivan i precizan način detektuje i najmanju prisutnost pojedinih virusa i ChemWell, automatski ELISA procesor.
 
 • Mikrobiologija
  Automatski bakteriološki aparati i testovi su samo san i opredeljenje za budućnost zbog veoma skupe i kod nas ekonomski neisplative analize. Zato smo se opredelili za oproban, visokostručan i pouzdan ljudski rad uz savremene principe dobre laboratorijske prakse.
 
         
 
 • Zdravstvena ustanova MEDLAB za svoje korisnike obavlja medicinska ispitivanja na materijalima humanog porekla, poštujući odrednice dobre laboratorijske prakse DLP, iz oblasti hematologije, urologije, bakteriologije, virusologije, imunologije, biohemije, citopatologije, patohistologije i ostalih oblasti medicine u skladu sa registracijom delatnosti, savremenim saznanjima i važećim standardima u svojoj oblasti rada. Zdravstvena ustanova MEDLAB pri tome poštuje sve zahteve korisnika i sprovodi aktivnosti na zadovoljenju tih zahteva, usklađujući ih sa raspoloživim resursima, pravilima struke i odrednicama standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):