Laboratorije Čačak

Čačak 32000Filipa Filipovića 12
tel
032-515-05-04
Novi Sad 21000Kraljevića Marka 20
Jugolab MB
tel
021-446-950
Novi Sad 21000Bulevar cara Lazara 79
Laboratorija za patohistologiju "Jugolab Liman"
tel
021-210-08-12
Novi Sad 21000Pašićeva 12
Jugolab Centar
tel
021-210-00-14; 021-551-055
prikaži još 18 lokacija
Čačak 32000Kralja Petra I 24
tel
032-227-414; 032-341-766