Povezane oblasti:

Jastrebac fabrika pumpi

Niš 18000Bulevar 12. februar 82
tel
018-580-653; 018-580-734
fax
018-580-646
 
 
jastrebac.ad@open.telekom.rs
office@jastrebac.co.rs
 
 • FABRIKA PUMPI
 
    
 
 
 
 • PUMPE - Centrifugalne pumpe
  Normirane centrifugalne pumpe: NCP
  Jednostepene centrifugalne NORM pumpe:
      SCP, SCPT, SCPV
  Blok centrifugalne pumpe: BCP, CPG
  Višestepene centrifugalne pumpe:
      VP, VPL, VPD,  VPR, VPRN, VPV, (NORM) - VPN,
      (VISOKOG PRITISKA) - VPDV,
      (SAMOUSISNE) - SCVN, (STUBNE) - VSN
  Cirkulacione višestepene pumpe: PCVP
  Samousisne pumpe:  SVP, (CENTRIFUGALNE) - CPS
  Kanalne pumpe: (BOČNA) - SP,
      (HORIZONTALNA) - KP1H, KP2H, KP3H,
      (VERTIKALNA) - KP1V, KP2V, KP3V
  Spiralne zavojne pumpe: SZ, KZ, SZV, KZV
  Hemijske vertikalne pumpe: HCPV
  HCPP
  Hemijske pumpe obložene gumom: HCPG
  Hermetičke pumpe sa magnetnom spojnicom: HCPM
  Hemijske NORM pumpe: HCP, HCPT, HCPZ
  Pumpe za termička ulja: NTU
  Procesne centrifuglane pumpe: PCP
  Pumpe za celuloznu i papirnu suspenziju: PCO
  Vertikalne pumpe:
      (LONAC) - VLP,
      (BRODSKE SAMOUSISNE) - BVS,
      (IN-LINE) - BVL, (KONDENZATNE) - BKP,
      (BUNARSKE) - BP,
      (BUNARSKE VISOKOG PRITISKA) - BPV,
      PP, ZPP, (ZAVOJNE) - VZ, VZRP
  Uronjene pumpe:
      (KANALIZACIONE) - FUP1, FUP2, FUP3,
      (KANALNE) - FUPC, (MULJNE) - MUP,
      (PROPELERNE) - UPP,
      (VERTIKALNE ZAVOJNE) - UVZ
  Podvodne pumpe: UPA, UPH
  Dvostrujne pumpe: DP, DPV, DPO
  Horizontalne propelerne pumpe: HPP
  Drenažne pumpe: DREN, DREN-T
  Pumpe za suspenziju: PNP, GP
  Bager pumpe: BGP
  Repna pumpa: CRP-500
 
       
 
 • PUMPE - Zapreminske pumpe
  Zapreminske pumpe za guste tečnosti: KAŠ
  Zupčaste pumpe: ZPN
  Pumpa sa zavojnim vretenom: PZV
  Jednostepene i dvostepene vakuum pumpe:
      JV, DV
  Kompresori: JK-DK
  Krilne vakuum pumpe: KVP
  Vertikalne tandem pumpe: VTP
  Klipne trocilindrične plunžer pumpe:
      KTPH, KTPV
  Parne klipne pumpe: PKP
  Klipne jednocilindrične pumpe: KJP
  Rotacione klipne pumpe: RKP
  Dozirne pumpe: DOZ
  Pumpe visokog pritiska: PVP
  Klipne pumpe za vino: KPV
  Pumpe za kljuk i voćne pulpe: PK
  Membranske pumpe: MP
  Ručne klipne pumpe: RPN
 
       
 
 • ARMATURA
  Pljosnati zasuni: PZ
  Ovalni zasuni: OZ, OZČ, OZKČ NP 25
  Okrugli zasuni:
      OKZČ NP 40, OKZK NP 40,OKZČ NP 64, OKZČ NP100
  Pločasti zasuni: KZN, KZK
  Leptirasti zatvarači: LZ
  Leptirasti zatvarači sa gumenom oblogom: LZG
  Loptaste slavine:LSN, LSK, LSKV
  Leptiraste povratne klapne: LPK
  Povratne klapne: PK
  Žablji poklopci: ŽP
  Usisne korpe:USK, PUKN
  Dilatacioni kompenzatori: DK
  Gumeni kompenzatori: GU - KO
  Montažno demontažne prirubnice: MDP
  Ugaoni izlivni ventil: UVP
  Odzračno usisni ventili sa dve kugle: OUV2
  Hvatači nečistoće: HNN, HNK
  Armatura za navodnjavanje:
      povratne klapne - zatvarači PKZH - KSZ i
      usisne korpe PUKN AP
 
                                   
 
 • UREDjAJI
  Automatski uređaj za navodnjavanje i
      vodosnabdevanje - VRELO
  VIHOR
  VIDRA 2
  Blok centrifugalna pumpa - VADA
  Hidropresna postrojenja - HP
  Automatsko postrojenje za crpljenje
      otpadnih voda - FEKAPRES
  Vakuumat uređaji - VU
  Uređaj za čišćenje mlazom vode
      visokog pritiska - MUNJA
  Uređaji za čišćenje mlazom visokog
      pritiska - PRESIMAT
 
                   
 
 • DIZEL AGREGATI i PUMPE
  Traktorske pumpe za navodnjavanje
      - MORAVA
  Dizel pumpni agregati za navodnjavanje
      - NIŠAVA
  Elektro-pumpni agregati za navodnjavanje
      - DRINA
  Bunarske traktorske pumpe i dizel agregati
      za navodnjavanje - SAVA
  Vertikalne zavojne traktorske pumpe i dizel
      agregati za navodnjavanje - TISA
  Motokultivatorske pumpe za navodnjavanje
      - TIMOK
  Dizel pumpni agregat - AGRO
 
     
 
 • VINARSKA OPREMA
 • PUMPNE STANICE
 • TURBINE
 
 
 
 • RADNO VREME
  radnim danima 07 - 15h
 
 
 
 • Fabrika pumpi "Jastrebac" nastavlja tradiciju fabrike mašina i livnice "Pejić, Stefanović i kompanija" koja je osnovana 1910. u Pirotu, a u Nišu je kao mašinska radionica počela sa radom 1918. godine.
 
 • Od 1945. godine fabrika radi pod nazivom Livnica i fabrika mašina "Jastrebac".
 
 • Danas, posluje pod imenom AD Fabrika pumpi "Jastrebac" Niš. Sedište preduzeća je u Nišu, Bulevar 12. februar br. 82. 
 
    
 
 • Osnovni program fabrike čine centrifugalne pumpe, zapreminske pumpe i armatura. Dopunski program sadrži program malih vodnih turbina i program za primarnu preradu grožđa (vinarska oprema).
 
 • Fabrika raspolaže proizvodnim kapacitetima za livenje, mehaničku obradu, montažu, spoljnu montažu i servisiranje. Poseduje ispitnu stanicu za ispitivanje svih potrebnih radnih parametara proizvoda.