Zemun 11080Tršćanska 21
tel
011-307-74-26; 011-316-95-71; 011-316-95-72; 064-864-83-07; 064-864-83-38; 064-864-83-32
 
 
office@gates.co.rs
kontakt@gates.co.rs
tehnickapodrska@gates.co.rs
 

PROIZVODI

 • Industrijska segmentna vrata
 • Garažna segmentna vrata
 • Automatizacija kapija
 • Automatske rampe i stubići
 • Automatska vrata
 • Kontrola pristupa i parking sistemi
 
        
 
 • GARAŽNA SEGMENTNA VRATA
  GATES proizvodi, isporučuje i montira automatska, segmentna, termoizolovana garažna vrata samo po Vašim dimenzijama. Zahvaljujući ekskluzivnoj tehnologiji i tretmanu, GATES za proizvodnju segmentnih termoizolovanih garažnih vrata koristi kompozitne panele, sa visoko kvalitetnom poliuretanskom izolacijiom (bez feona), debljine 40mm, sa čije se obe strane nalazi pocinkovani, plastificiran čelični lim.
 
        
 
 
 
 • Paneli korišćeni za segmentna garažna vrata su sa unutrašnje strane ojačani jakim čeličnim pločama koje omogućavaju sigurno fiksiranje šarki i drugih dopunskih elemenata. Ceo prizvodni proces je proveren i garantovano laboratorijski ispitan sa visoko-sigurnosnim kvalitetom, garantuje otpornost na koroziju, kiseline, vibracije, uključujući i jak vetar, uz apsolutnu pouzdanost i sigurnost. Okov za proizvodnju vrata izabran je od najboljih svetskih proizvođača i garantuje 50.000 otvaranja bez servisiranja.
 
        
 
        
 
 • Danas se u celom svetu smatra da su segmentna garažna vrata najefikasnija po svojoj konstrukciji, jer su predviđena za sve vrste otvora, kao i za različite vrste knstrukcija objekta. Segmentna vrata se mogu postaviti na bilo koju vrstu otvora, pravougaoni, sa kosim ivicama, polukružni ili sa lukom. U svakom slučaju obezbeđeni su pouzdana termoizolacija, lakoća korišćenja I estetski izgled.
 
        
 
        
 
 • Ova vrata se smatraju najoptimalnijim rešenjem. Ona ne zauzimaju mesta ni ispred garaže ni unutar garaže. Ispuna vrata se sastoji od nekoliko horizontalnih palela (segmenata), međusobno povezani šarkama. Krećući se po vođicama (sve vođice su pocinkovane), ispuna vrata prelazi iz vertikalnog (zatvoreno) položaja u horizontalnli (otvoreno) i pakuje se pod plafon. Svi detalji na garžnim vratima su izrađeni od materijala visokog kvaliteta i prema zapadnoj tehnologiji, čime je zagarantovana pouzdanost proizvoda. Konstrukcije segmentnih garžnih vrata su razrađene i poseduju specifične osobine koje u potpunosti zadovoljavaju sve standarde u građevinarstvu, čime je omogućena ugradnja vrata za vrlo kratko vreme i bez većih poteškoća. Segmentna garažna vrata su usaglašena sa svim evropskim standardima kvaliteta. Obzirom da segmentna vrata imaju široku primenu, razrađene su različitevarijante njihovog dizajna, koje zadovoljavju želje klijenata u svoj svojoj raznolikosti.
 
        
 
        
 
 • Tehničke karakteristike
    - odsustvo «hladnog mosta»
    - nizak stepen termopropustljivosti (0,38 W/m°С)
    - visoka zvučna izolacija (21dB)
    - visoka otpornost na organske razređivače, kiseline i alkalije
    - otpornost na mehanička opterćenja
    - biološka postojanost
    - ekološki bezbedan
 
        
 
        
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):