Povezane oblasti:
Povezane oblasti (prikaz po mestu):

Findomestic banka a. d. beograd

centrala
Novi Beograd 11070Bulevar Mihajla Pupina 115a
tel
011-333-60-00
Beograd 11032Trgovačka 5
tel
011-239-94-51; 011-239-94-52
Beograd 11106Kosovska 10
tel
011-320-88-03; 011-320-88-88
Beograd 11111Njegoševa 57
tel
011-240-36-45
prikaži još 22 lokacije
 
 
head.branch@findomestic.rs 
 
Stanovništvo:
 
 • Računi
 • Krediti
 • E-banking
 • Hartije od vrednosti
 • Štednja
 • Western Union
 • Platne kartice
 
Pravna lica:
 
 • Payroll ponuda
 • Platni promet u zemlji
 • Platni promet sa inostranstvom
 • E-banking
 • Depozitni poslovi
 • Hartije od vrednosti
 • Međubankarski poslovi
 • Platne kartice
 • Krediti
findomestic     findomestic
 
 • Italijanska Findomestic Banca SPA iz Firence, čiji su ravnopravni vlasnici Grupo Banka CR iz Firenze i Cetelem (afilijacija BNP Paribas) završila je preuzimanje 97% akcijskog kapitala Nove Banke Beograd AD, sa sedištem u Beogradu i mrežom od 20 filijala i ekspozitura širom Srbije.
 

findomestic   findomestic   findomestic

 
 • Findomestic Banka iz Italije je svoje poslovanje proširila na tržište Srbije akvizicijom Nova Banke krajem 2005. godine, dok je zvanična promena imena završena u aprilu meseca 2006. godine.

  Findomestic Banka je deo BNP Paribas, jedne od najvećih bankarskih grupacija na svetu koja posluje u preko 85 zemalja, zapošljava preko 110 hiljada ljudi i 2005. godine je ostvarila neto profit u visini od 6,3 milijarde evra.