Povezane oblasti:
Povezane oblasti (prikaz po mestu):

Fakultet za poslovno industrijski menadžment

Beograd 11102Venizelosova 31
tel
011-339-16-41
Beograd 11400Ive Andrića 2
tel
011-823-24-27
 
 
fpi.menadzment@gmail.com
 
 • OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
 • DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE - MASTER
 
                                      
 
 
 
 • Fakultet za poslovno industrijski menadžment je visokoškolska ustanova koja obrazuje kadrove za rukovođenje poslova na naučnom i stručnom području poslovno industrijskog menadžmenta i na osnovu dosadašnjih rezultata je opravdao svoje postojanje u našem visokoobrazovnom sistemu.
 
 • Zahvaljujući konceptu studija, Fakultet daje svoj aktivni doprinos uključivanju našeg obrazovnog sistema u evropski sistem obrazovanja.
 
      
 
 • U cilju ispunjenja zahteva po Standardima za akreditaciju visokoškolskih ustanova, Fakultet za industrijski menadžment je pokrenuo postupak akreditiranja kojim se transformisao u Fakultet za poslovno industrijski menadžment.
 
 • U cilju ispunjenja zahteva po Standardima za akreditaciju studijskih programa prvog i drugog stepena obrazovanja, Fakultet je za postupak akreditacije konceptirao nove studijske programe i to:
 
 • STUDIJE PRVOG STEPENA - OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
  Poslovni menadžment
 • STUDIJE DRUGOG STEPENA - DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE
  Informatički menadžment i Industrijsko ekonomski menadžment
 
      
 
 • TROGODIŠNjE STUDIJE
  smer Poslovni menadžment (180 ESPB)
 
 • Po završetku osnovnih akademskih studija stiče se akademski naziv: MENADŽER - Bachelor of Science.
 
 • Po diplomiranju svršeni studenti mogu upisati master studije u trajanju od jedne godine i steći zvanje MASTER MENADžER. Smerovi na masteru su: Informatički menadžment i Industrijsko ekonomski menadžment.
 
       
 
 
 
 • O svrsishodnosti novih studijskih programa Fakultet je pribavio mišljenje zainteresovanih institucija. Fakultet je od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Rešenjem broj 110-00-63/2007-01 оd 22.09.2008. godine registrovan za naučno istraživačku delatnost.
 
                                            
 
 • Fakultet je za svoj rad u više navrata nagrađivan i nosilac je više priznanja.
 
 • Fakultet je u sastavu Univerziteta Union u Beogradu, koga čini 8 fakulteta.
 
 • Fakultet sarađuje sa Međunarodnom asocijacijom studenata ekonomije i menadžmenta AISEC.
 
 • Fakultet je član Zajednice privatnih univerziteta i fakulteta Republike Srbije.
 
 • Fakultet ima intenzivnu saradnju sa Regionalnom privrednom komorom i Regionalnim centrom za razvoj malih i srednjih preduzeća.