Povezane oblasti:

Daka - david pajić

Beograd 11104Venizelosova 29
tel
011-339-19-66; 011-339-19-67
fax
011-339-20-43
 
 
office@daka.rs
 
  • Projektovanje liftova - električnih i hidrauličnih
  • Proizvodnja liftova
  • Remont liftova
  • Održavanje - u garantnom i vangarantnom roku
  • Izrada svih rezervnih delova
  • Tehnički pregled i dijagnostika kvarova - stručni kadar sa ovlašćenjima i licencom
  • Davanje atesta za sve delove koji podležu toj zakonskoj obavezi
 
DAKA              DAKA
 
  • U stalnom radnom odnosu preduzeće u ovom trenutku ima 120 radnika sa povoljnom  kvalifikacionom strukturom a od toga 20 montera sposobnih za montažu svih tipova liftova iz sopstvenog programa kao i za montažu liftova iz ino-kooperacije.
  • Preduzeće David Pajić - DAKA sa sedištem u Beogradu, Venizelosova 29 (ranije Đure Đakovića) osnovano je 1947. godine.
  • Do sada smo proizveli preko 40.000 liftova.
 

DAKA             DAKA             DAKA

 
  • Tokom proteklih godina naš rad, znanje i iskustvo ugrađeno je u preko 40.000 liftova koji su omogućili nesmetan vertikalni saobraćaj ljudi i robe na objektima različitih namena i značaja širom naše zemlje i inostranstva (Austrija, Nemačka, Češka, Grčka, Liban, Libija, Pakistan, Sirija, Bangladeš, Bugarska, bivše YU republike).
  • Kvalifikaciona struktura zaposlenih je takva da omogućava kvalitet obavljanja delatnosti neophodan za zadovoljenje zahteva tržišta.
  • Instalirani proizvodni kapaciteti sa kojima raspolažemo dovoljni su da podmire sadašnje i buduće potrebe tržišta za novim liftovima i originalnim rezervnim delovima.
 

DAKA        DAKA        DAKA