Beograd 11226Avalski put 6
tel
011-390-79-23
fax
011-390-79-21
 
 
izomont@gmail.com
 
 • IZOMONT d.o.o. BEOGRAD
  Preduzeće za završne radove u gradjevinarstvu inženjering i konsalting
 
 • Prvenstveno smo specijalizovani za
  BETONIRANJE
  IZRADU INDUSTRIJSKIH PODOVA
  HIDROIZOLACIJU
 
 • Savremena oprema kojom raspolažemo, iskustvo i stručni kadar omogućavaju nam da odgovorimo na sve zahteve tržišta. Praćenje svetskih trendova, osvajanje novih tehnologija i modernizacija opreme redovne su aktivnosti naše kompanije. Osnovni cilj nam je da stranka uvek bude zadovoljna jer je to za nas potvrda kvaliteta.
 
   
 

 Preduzeće za završne radove u građevinarstvu, inženjering i konsalting usluge:

 • industrijski podovi
 • epoksidni i poliuretanski sistemi
 • cementne košuljice
 • hidroizolacija građevinskih objekata (od atmosferskih, procednih, podzemnih voda i vlage)
 • hidroizolacija (bazena, kanala, rezervoara za pitku vodu i taložnih jama)
 • zvučna i termo izolacija
 • antikorozivna zaštita
 • kiselo otporne zaštite u agresivnim sredinama
 • antistatik podne zaštite
 • sportski tereni
 • injektiranje
 
    
 
 
 
 • HIDROIZOLACIJA
 
 • U zavisnosti od projektovanog rešenja, hidroizolaciju izvodima na više načina, najčešće:
  - KONDOR-om (klasična hidroizolacija)
  - hidroizolacionim HDPE, PVC i PE folijama i membranama različitih debljina
 
 • Sastav i slojevi hidroizolacije odrešuju se u zavisnosti od geoloških i geomehaničkih parametara i to se definiše u projektu.
  Garantni rok zavisi od tehničkog rešenja hidroizolacije.
 
 • KLASIČNA HIDROIZOLACIJA - KONDOR

  Podloga može biti:
  - tucanik, šljunak
  - zemlja bez organskih primesa

  Važno je da podloga bude ravnomerno zbijena, kako statika i hidroizolacija ne bi bili ugroženi
 
    
 
 • hidroizolacija HDPE, PVC i PE folijama i membranama
 
 • Sve češće se koriste savremene hidroizolacione folije i membrane renomiranih proizvođača jer su jednostavne za ugradnju i poseduju odgovarajuće korisne karakteristike kao što su:
  - dugotrajnost
  - otpornost na uticaj podzemnih voda
  - otpornost na uticaj sulfata, humunskih kiselina i drugih štetnih hemijskih sadržaja iz zemljišta
  - postojanost na temperaturne promene
  - elastičnost i paropropustnost
 
 • U pojedinim slučajevima postoji mogućnost izrade sistema bez podložnog betona, sa geo-filcom kao podlogom za hidroizolacionu foliju.
 
 
 
 • BETONIRANJE
 
 • Betoniranje izvodimo prema projektovanom rešenju i statičkom proračunu
 
 • Potrebni parametri za dimenzionisanje betonskih podova:
  - sabijenost podloge
  - podložni beton
  - vrsta hidroizolacije
  - predviđena opterećenja: mehaničko, statičko, hemijsko
  - projektovana marka betona
  - predviđen aditiv - superplastifikator
    za bolju obradljivost i veću marku
  - neophodna debljina betona
  - odgovarajuća armatura u jednoj ili dve zone
  - mikroarmatura
 
 • Mikroarmatura
  Prednosti korišćenja mikroarmature su:
  - jednostavnija i brža ugradnja betona
  - moguća veća statička opterećenja
  - dobija se mehanički izdržljiviji beton, otporniji na oštećenja usled udara
  - sprečava pojavu mikropukotina u betonu
  - manje su linearne deformacije tokom vezivanja i očvršćavanja betona
  - smanjuje se verovatnoća nepravilnog pucanja betona
  - dobijaju se trajniji betoni, otporniji na starenje i koroziju
 
    
 
 • Usaglašavanjem navedenih parametara dolazimo do najkvalitetnijeg i najoptimalnijeg rešenja za Vas i Vaš objekat.
 
 • Na osnovu datih parametara, u saradnji sa našim ino-partnerom, u mogućnosti smo da Vam izradimo statički proračun za Vaš industrijski pod.
 
 • Savremena oprema sa laserskim navođenjem omogućava nam da primenjujemo najmodernije tehnologije betoniranja. Zahvaljujući tome, uvek možemo da zadovoljimo i kvalitet i kvantitet
  izvedenih radova.
  Betoniranje izvodimo prema najnovijim preporukama američkog instituta za betone (ACI), a u skladu sa primarnim standardima ASTM 1155M i DIN 18202.
  Kontrolu kvaliteta u Srbiji vrše IMS, Građevinski fakultet i Institut za puteve iz Beograda.
 
 
 
 • INDUSTRIJSKI PODOVI
 
 • FERO BETONI
 • EPOKSIDNI SISTEMI
 
    
 
 • FERO BETONI
 
 • Namena:
  - industrijske hale
  - magacinski podovi
  - distributivni centri
  - garaže
  - megamarketi
  - saloni
  - benziske pumpe
  - servisi
 
 • Karakteristike:
  - suvi posip na bazi cementa i mineralnih dodataka kao što su kvarc, granit i korund, a po potrebi i sa  
    metalnim opiljcima
  - velika otpornost na habanje
  - velika pritisna čvrstoća
  - trpi velika fizička i mehanička opterećenja
  - velika otpornost na udarce
  - sprečava prašenje betona, koje se potpuno eliminiše primenom impregnacionih premaza
  - povećava otpornost betona na ulja, mraz i soli
  - završna obrada do crnog sjaja
  - ne spada u klizave podove
 
    
 
 • EPOKSIDNI SISTEMI
 
 • Sistemi:
  - premazi
  - samorazlivajući podovi
  - antistatik podovi
  - malteri
  - sa ili bez rastvarača
  - na bazi vode
 
          
 
 • Primena:
  - za normalna i velika mehanička opterećenja
  - za proizvodne i skladišne prostore gde je
    potrebna veća hemijska otpornost podova
  - industrijske hale
  - proizvodni pogoni
  - prehrambena industrija (klanice, mlekare ...)
  - hemijska industrija
  - tržni centri
  - saloni
  - lokali
  - garaže
  - servisi
 
 • Karakteristike:
  - velika hemijska otpornost
  - velika čvrstoća i adhezija
  - poseduju odgovarajuću  flrksibilnost
  - jednostavnost ugradnje
  - monolitnost izrade
  - postojanost
  - lako održavanje
  - zadovoljavaju HCCP norme
  - veliki izbor boja
  - estetski veoma dopadljivi
  - bezbedni za primenu
  - zdravstveno ispravni
 
 
 
Povezane oblasti (prikaz po mestu):