Povezane oblasti:
Povezane oblasti (prikaz po mestu):

Banca intesa a.d. beograd

centrala
Novi Beograd 11070Milentija Popovića 7b
tel
011-310-88-88
Ada 24430Vuka Karadžića 18
Aleksandrovac 37230Trg oslobođenja bb
Aleksinac 18220Knjaza Miloša 115
prikaži još 190 lokacija
 
 
kontakt@bancaintesa.rs 
 
Usluge za fizička lica:
 
 • Tekući računi
 • Štednja
 • Krediti
 • Obveznice
 • Devizni poslovi
 • Elektronsko bankarstvo
 
Usluge za pravna lica:
 
 • Dinarsko poslovanje
 • Devizno poslovanje
 • Dugoročni krediti
 • Depozitni poslovi sa privredom
 • Eskont menica prvoklasnih klijenata
 • Elektronsko bankarstvo - HALCOM e-bank, Pexim
 
 • Banca Intesa Beograd sprovodi politiku bankarske grupacije kojoj pripada, po kojoj svaka članica posluje kao banka zemlje u kojoj se nalazi, pri čemu se pored posvećenosti uspešnom poslovanju podjednaka pažnja posvećuje brizi za društvenu zajednicu i aktivno se radi na kreiranju i realizaciji tzv. Projekta društvene odgovornosti.
 

intesa     intesa     intesa

 
 • Banca Intesa Beograd je vodeća banka na domaćem tržištu i pouzdan partner za 900.000 klijenata, fizičkih i pravnih lica.

  Članica je novooformljene grupacije Intesa Sanpaolo koja je, kao najprofitabilnija i najveća italijanska i jedna od najsnažnijih evropskih bankarskih grupacija, po vrednosti na berzi peta banka u Evropi.

  Ova grupacija širom sveta ima više od 18 miliona klijenata i mrežu od blizu 7 000 ekspozitura u 34 zemlje sveta, dok u regionu Centralne i Istočne Evrope broji više od 6 miliona klijenata i u Srbiji, Hrvatskoj, Slovačkoj, Albaniji, Rumuniji, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Češkoj, Ukrajini i Rusiji je prisutna sa 1400 ekspozitura.