Beograd 11091Tunelska 3
tel
011-237-07-05
 
 
office@dbox.rs 
 
 • PROIZVODNjA KARTONSKE AMBALAŽE:
  PREHRAMBENA AMBALAŽA

  KOMERCIJALNA AMBALAŽA
  TRANSPORTNA AMBALAŽA
  AMBALAŽA ZA PIĆA
  PROGRAM ZA POSLASTIČARNICE
  NATRON KESICE
  KUTIJE ZA PICU
  REKLAMNA AMBALAŽA