Povezane oblasti:

Agencija za privatizaciju

Beograd 11102Terazije 23
tel
011-302-08-00
fax
011-302-08-28
 
 
 • Osnovni cilj Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća je da podrži (pomogne, savetuje, asistira i zaštiti) razvoj i interese  malih i srednjih preduzeća, u funkciji
 
 • Dinamiziranja regionalnog privrednog razvoja i izmene privredne strukture;
 • Efikasnijeg rešavanja pitanja nezaposlenosti;
 • Supstitucije uvoza i povećanja konkurentnosti MSP;
 • Podsticanja različitih oblika saradnje sa velikim preduzećima;
 • Uvođenja savremenih tehnologija i povećanja inovativnosti (preduzetnički inkubatori, inovativni centri...)
 • Racionalnijeg korišćenja poslovnog prostora i opreme;
 • Unapređenja kvaliteta; automatizacije i kompjuterizacije i dr.
 
 • Osnovna područja delatnosti
 
 • Analiza položaja MSP i kreiranje strategije i politike razvoja - mera ekonomske politike za podsticanje MSP,
 • Učešće u pripremanju republičkih propisa i uspostavljanje institucionalne (tržišne) infrastrukture za podršku osnivanju i razvoju MSP,
 • Kreiranje jedinstvenog programa finansijske podrške razvoju MSP i koordiniranje aktivnosti na obezbeđenju i korišćenju sredstava za finansiranje programa MSP,
 • Pomoć MSP u nastupu na inostranim tržištima i promocija stranih ulaganja,
 • Pružanje pomoći MSP u osvajanju novih tehnologija podrška njihovoj inovativnoj delatnosti,
 • Uspostavljanje informacionog sistema od značaja za MSP i održavanje baze podataka o MSP za teritoriju Republike Srbije,
 • Pripremanje i realizacija programa edukacije instruktora za obuku preduzetnika i menadžera u MSP,
 • Uspostavljanje i koordinacija rada regionalnih agencija.